بیش از 5 سال تجربه در پروژه اجرای سقف متحرک

شرکت صنعتی هوبر با بهره گیری از نیروهای متخصص و تحصیلکرده در حوزه صنعت با بکارگیری تکنولوژی نوین و تجهیزات روز دنیا پای بر عرصه تولید سقف ها و سازه های متحرک نهاده است.

خدمات حرفه ای

مدیریت پروژه مشتری

دستیابی به اهداف پایدار

نیروهای متخصص

بکارگیری تکنولوژی نوین

تولید سقف ها و سازه های متحرک

120

+

پروژه های سقف متحرک

650

+

سیستم های حفاظتی

400

+

سیستم های امنیتی

شرکت صنعتی هوبر

هوبر با 5 سال تجربه در ارائه خدمات

دستیابی به اهداف پایدار

شرکت صنعتی هوبر در تلاش است تا ضمن به کارگیری جوانان زبده ایرانی و جلوگیری از خروج ارز در فضایی کاملا" حرفه ای با مجموعه های خارجی رقابت کرده و بستری مناسب برای کارفرمایان و مجریان و طراحان صنعت ساختمان ایجاد نماید .

دستیابی به اهداف پایدار

شرکت صنعتی هوبر در تلاش است تا ضمن به کارگیری جوانان زبده ایرانی و جلوگیری از خروج ارز در فضایی کاملا" حرفه ای با مجموعه های خارجی رقابت کرده و بستری مناسب برای کارفرمایان و مجریان و طراحان صنعت ساختمان ایجاد نماید .

شرکت صنعتی هوبر